گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1572
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس و روزی

سلام علیکم لطفا پاسخ پرسشهای زیر را جواب بفرمایید:
1 مقدار روزی هر فرد به خود فرد بستگی دارد یا به تقدیر و مشیت الهی (چه مادی وچه معنوی) خواست و اراده امام عصر در این باب چگونه است؟
2 خمس را باید به چه کسی داد آیا شما نماینده یا دفتری برای دریافت خمس دارید در کرج یا قم؟
3 ماشین کردن ریش صورت با نمره 2 و بلند کردن ریش قسمت چانه چگونه است؟
هوالعلیم
1 اراده انسان و تعلیم او در کیفیّت به دست آوردن روزی در سرنوشت او تأثیر دارد.
2 بنده نماینده ای در این زمینه ندارم.
3 نمره 2 برای یک مؤمن مناسب نیست.