پرسش و پاسخ های مربوط به خمس

تعداد: 3
پرسش: وام قرض الحسنه

کد: 1925گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم.
سلام علیکم. بنده یک وام قرض الحسنه خانگی دارم که از سال 86 که مجرّد بوده ام ماهیانه 30 هزار تومان پرداخت کرده ام که هنوز هم ادامه دارد. این وام این ماه دی91 به اسمم در آمده است آیا به این مبلغ خمس تعلق می گیرد یا نه؟

هوالعلیم

آری تعلّق می گیرد البتّه به هر مقداری که پرداخت شده است.

پرسش: هدایای شبه ناک

کد: 1919گروه: احکام
سلام آیا در دریافت هدیه عروسی سکه و پولی که از افرادی که شاغل بانک هستند و یا شغل شبه ناک یا حتی حرام دارند و یا معتقد به خمس نیستند:
1 اگر آن هدیه مقدارش مشخص و یا قابل حدس زدن باشد چه کنیم؟
2_اگر با کل هدایا مخلوط شده و قابل جداسازی و لو با حدس و گمان نباشد چه کنیم؟
3_آیا می توان آن هدیه را سالهای بعد به همان شخص (خانواده اش) برگرداند؟
4_آیا میتوان آن هدیه را به شخص سومی که این هدایا را مسئله نمی داند (پاک میداند) داد؟
هوالعلیم
1
به فقیر بدهید.
2
به میزان یقین عمل کنید .
3
بلی می توان
4
خیر
پرسش: خمس

کد: 1774گروه: احکام
سلام علیکم
احتراما در صورت شراکت در خرید ملک با فردی که اهل خمس نمی باشد تکلیف نماز من مقید به ادای خمس در این ملک چگونه خواهد بود؟
ضمن آرزوی صحت و سلامتی از رب ودود برای جنابعالی

هوالعلیم


نماز صحیح نمی باشد.