گروه پرسشاحکام
کدرهگیری 1884
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

نماز جمعه


بسم ‌اللَه الرحمن الرحيم ،سلام علیکم.
در محل سکونت حقیر در خارج از کشور شیعیان نماز جمعه برگزار می کنند. شرکت کردن در آن چه حکمی دارد؟
متشکرم

هو العالم


بسیار مستحسن و پسندیده است . حتما شرکت کنید