گروه پرسش احکام
کدرهگیری 2032
تاریخ ثبت 1439/02/15
حجاب در نماز

سلام ميخواستم در مورد دليل حجاب در نماز سؤال کنم. من شخصا مشکلي بااين مساله ندارم و با پوشش کامل نمازم را ميخونم اما برخي افراد به اين مساله اشکال ميگيرند و مي گویند چرا بايد زن در هنگام نماز حجاب داشته باشد? و حتي شنيدم بعضي از خانمها بدون پوشش و با پوشيدن لباس باز نماز ميخوانند و مدعي هستند که در محضر خدا بايد زيباترين پوشش را داشته باشند نميدانم در جواب اين افراد بايد چه بگویم جوابهايي که در اين مورد داده شده عمدتا علمي و قانع کننده نيست.
هوالعلیم
در این صورت بهتر است اصلا پوششی نداشته باشند شاید خداوند بیشتر خوشش بیاید!