گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 2042
تاریخ ثبت 1439/02/15
دعا

سلام بنده حقیر چند سالی است که دچار بیماری شدم که هیچ دکتری جواب ان را نمی داند و هیچ کس درد مرا باور نمی کند در طی این چند سال خیلی دعا کردم نذر و نیاز کردم ولی هیچ تاثیری نداشت. ایا شما می گویید مصلحت خدا به حقیر شدن بنده اش در بین مردم است یا نه؟ اگر نه پس چرا مرا شفا نمی دهد؟
خواهش می کنم جواب مرا بدهید؟
هوالعلیم
شما مصلحت خویش را به خدا بسپرید و قطعا هرچه او تقدیر کند خیر شما خواهد بود.