گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 2068
تاریخ ثبت 1439/02/15
فایده دعا با توجه به تقدیر الهی

با توجه به اين كه شقاوت وسعادت انسان از بدو خلقت مقدر است و از طرفي رسيدن به مقام رضا وتسليم از كمالات حاصله مي باشد پس بايد راضي و تسليم به مقدرات پروردگار باشيم پس دعا و تلاش براي كمال چگونه است؟
هو العالم
معلوم بودن شقاوت و سعادت انسان چه ارتباطی به خواست و اراده ما دارد. از شما می پرسم هنگامی که گرسنه می شوید هیچ از خود می پرسید خوردن نهار و نخوردن آنرا خداوند از اوّل مقدّر کرده است پس دیگر چرا نهار بخورم؟ آیا فقط پروردگار و مقدّرات به شقاوت و سعادت تعلّق گرفته است یا همه اشیاء و حوادث در عالم وجود همه و همه مقدّر و محفوظ است؟ چرا در وقت گرسنگی نمی گوئید شاید خداوند نخوردن را در این وقت مقدّر کرده است پس من غذا نمی خورم! بلکه بدون توجّه به تقدیر به دنبال رفع گرسنگی می روید. مسئله شقاوت و سعادت هم همینطور است. تقدیر خدا بر اساس اراده و خواست ما صورت پذیرفته نه جدای از آن، از مثالی که زده شد باید پی به رمز و راز تقدیر و اراده خداوند ببرید.