گروه پرسش شبهات وپاسخ‌ها
کدرهگیری 2074
تاریخ ثبت 1439/02/15
کتاب افق وحی

بسم اللَه الرحمن الرحیم.
سلام.
ببخشید شما در کتاب افق وحی که در رد نظرات دکتر سروش میباشد آیا بهتر نبود که دلائل او را نیز در هر قسمت که از سخنرانیش بیان میکنید،ذکر فرموده و مورد نقد قرار میداید؟
هوالعلیم
در قسمت دوم تقریبا اینگونه عمل شده است.