صوتهای مربوط به دکتر سروش

تعداد: 32مشاهده بیشتر...

پرسش و پاسخ های مربوط به دکتر سروش

تعداد: 1
پرسش: کتاب افق وحی

کد: 2074گروه: شبهات وپاسخ‌ها
بسم اللَه الرحمن الرحیم.
سلام.
ببخشید شما در کتاب افق وحی که در رد نظرات دکتر سروش میباشد آیا بهتر نبود که دلائل او را نیز در هر قسمت که از سخنرانیش بیان میکنید،ذکر فرموده و مورد نقد قرار میداید؟
هوالعلیم
در قسمت دوم تقریبا اینگونه عمل شده است.