گروه پرسشمتفرقه
کدرهگیری 2109
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

مفهوم یک پاسخ


سلام علیکم در پاسخ به سؤالی فرموده بودید در جمع نمازهایی که باید بلند خوانده شود را به علت از بین بردن تمرکز نفر بغلی و جمع آهسته میخوانند مثل نمازهای مغرب و عشا پاسخ شما : 3ـ نمازهای جدید را بدون صوت خواندن موجب بطلان نماز است ) منظور از نمازهای جدید چیست؟
هوالعلیم
نمازهای جلیّ ( یعنی آشکار ) نه جدید