پرسش و پاسخ های مربوط به نمازهای جهریه

تعداد: 2
پرسش: مفهوم یک پاسخ

کد: 2109گروه: متفرقه
سلام علیکم در پاسخ به سؤالی فرموده بودید در جمع نمازهایی که باید بلند خوانده شود را به علت از بین بردن تمرکز نفر بغلی و جمع آهسته میخوانند مثل نمازهای مغرب و عشا پاسخ شما : 3ـ نمازهای جدید را بدون صوت خواندن موجب بطلان نماز است ) منظور از نمازهای جدید چیست؟
هوالعلیم
نمازهای جلیّ ( یعنی آشکار ) نه جدید
پرسش: چرا نماز ظهر و عصر باید اهسته خوانده شود

کد: 1761گروه: احکام
سلام علیکم خدمت بزرگوارو آرزوی سلامتی شما ازخدای مهربان.
چرا نماز ظهر و عصر را باید آهسته خواند در صورتی که خداوند متعال در قران کریم فرموده نماز را نه آهسته و نه بلند بخوانید بلکه میانه بخوانید.

هوالعلیم


دستور به آهسته در سنّت رسول خدا است و آیه مربوط به نمازهای جهریّه ایست نه إخفائیّه!