گروه پرسش حکمت وفلسفه
کدرهگیری 2181
تاریخ ثبت 1439/02/15
ارتباط روح معصومین علیهم السلام با افراد صالح

سلام. در شهر لورد فرانسه کلیسایی است که به نام برنادت ساخته شده است. این خانم راهبه مدعی شد که بانوی مقدسی را می دیده و از او معجزاتی مانند شفای بیماران و جاری شدن چشمه و غیره ظاهر شد. جنازه این خانم پس از 130 سال هنوز سالم بوده و نپوسیده است. آیا این مسائل صحت و واقعیت دارد؟ برنادت چگونه با روح مریم مقدس یا حضرت فاطمه سلام اللَه علیها ارتباط برقرار کرده است؟ لطفا توضیح دهید؟

هوالعلیم

اشکالی ندارد که این چنین باشد. ارواح انبیاء و معصومین علیهم السلام پیوسته با افراد صالح در ارتباط میباشند.