پرسش و پاسخ های مربوط به مریم مقدس

تعداد: 1
پرسش: ارتباط روح معصومین علیهم السلام با افراد صالح

کد: 2181گروه: حکمت وفلسفه
سلام. در شهر لورد فرانسه کلیسایی است که به نام برنادت ساخته شده است. این خانم راهبه مدعی شد که بانوی مقدسی را می دیده و از او معجزاتی مانند شفای بیماران و جاری شدن چشمه و غیره ظاهر شد. جنازه این خانم پس از 130 سال هنوز سالم بوده و نپوسیده است. آیا این مسائل صحت و واقعیت دارد؟ برنادت چگونه با روح مریم مقدس یا حضرت فاطمه سلام اللَه علیها ارتباط برقرار کرده است؟ لطفا توضیح دهید؟

هوالعلیم

اشکالی ندارد که این چنین باشد. ارواح انبیاء و معصومین علیهم السلام پیوسته با افراد صالح در ارتباط میباشند.