گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 220
تاریخ ثبت 1439/02/15
مقام کمال پیامبر اسلام

بسم اللَه الرحمن الرحیم با سلام و ارادت بر مبلغان حقیقی ولایت با توجه به اینکه صلوات سبب افزایش سعه وجودی حضرت رسول (ص) می گردد . بنده می خواستم این جمله با توجه به اینکه پیامبر مظهر اتم اسم(صفت) الصمد خداوند است چگونه جمع میگردد. با تشکر
هوالعلیم
مگر اسماء پروردگار متناهی است که با این مطلب منافاتی داشته باشد همانطور که رسول خدا مظهر اتمّ است استفاده او از اسماء و صفات پروردگار نیز اتمّ است و حدّ یقفی ندارد و اگر داشته باشد با اتمّیّت منافات پیدا می کند.