گروه پرسشاخلاق وعرفان
کدرهگیری 2217
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی