گروه پرسشاخلاق وعرفان
کدرهگیری 2217
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی