گروه پرسشمتفرقه
کدرهگیری 2254
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

دیدن اموات در خواب


با سلام و تشکر از سایت خوبتان!
سؤالی که داشتم این است که؛ حدود 35 روزه پدرم به رحمت خدا رفته، من فرزند آخرش هستم و همیشه هم پدرم میگفت که نسبت به بقیه خواهر برادر ها بیشتر دوستم دارد، و اینکه پدرم 14 سال در بستر بیماری بودند ( سکته کرده بودند و سمت راست بدنشان فلج بود). ایشان ساعت 11 صبح فوت کردند، من خیلی گریه میکردم، همان شب به خوابم آمدند اما ندیدمشان، فقط در خواب به خانه زنگ زدند، من گوشی را برداشتم به من گفتند بابایی من خوبم. هر شب خوابشان را میدیدم اما یک بار خواب دیدم رفتم سر خاکش یک گلدان گل سفید و یک درختچه کوچک بالا سر قبرش بود و پدرم رو قبر بود ، دست سالمش را تکان میداد انگار که عروسی برادرم بود و یک بار دیگر هم خواب دیدم رفتم سر خاکش روی قبرش خوابیده ، رفتم دستش را گرفتم برایش قرآن میخواندم. خواستم از شما بپرسم تعبیر این 2 خوابم چیست؟ پدرمن در جوانی هایش نماز میخوانده ولی هر از گاهی، بعد از اینکه در بستر هم افتاد نمیتوانست بخواند .من نمازهای قضایش را برایش میخوانم. تعبیر اینکه روی قبر بودند نه داخل آن چیست؟ لطفأ راهنمایی ام کنــــید. ممنون میشوم.
هوالعلیم
إن شاء اللَه مراقب کارها و رفتار شما هستند و حالشان در آنجا خوب است مردگان گر چه به ظاهر رفته اند ولی در واقع زنده اند و فقط لباس و جایگاه خود را تغییر داده اند.