گروه پرسش احکام
کدرهگیری 2335
تاریخ ثبت 1439/02/15
ایام البیض، ولایت فقیه، وقت نماز مغرب، قرائت قرآن در ایام عذر بانوان

سلام.من از شاگردان شما نیستم.ایام البیض در خانه کسی بودم و دیدم که بساط صبحانه به راه بود.
1نظر شما درباره روزه آن ایام چیست؟و آیا درست است که در آن روز سفره انداختند؟
2.نظر شما درباره ولایت فقیه و شخص ولی فقیه چیست؟
3.نظر شما درباره امام خمینی چیست؟
4.نظر اکثر علما این است که هنگام غروب افتاب نماز عصر قضا میشود و بیست دقیقه بعد نماز مغرب و چرا نظر شما متفاوت است؟
5.قران خواندن در عادات ماهانه حرام است یا مکروه یا جایز؟چرا؟ با تشکر...
-