فقه واصول

ولایت فقیه در حکومت اسلام (تعداد جلدها: 4)

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتمجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که حاصل درسهای ایشان به برخی برادران ایمانی و طلاب علوم دینی می‌باشد که در عین اتقان و دقت، با بیانی روان به طرح ادلۀ فقهی ـ که برخی از آنها از مُبدعات مؤلف است ـ پرداخته‌اند. در این دروس که در بادیِ امر پرده از «حقیقتِ ولایت» بر‌داشته و «لزوم تشکیل حکومت»، «کیفیت تعیین ولی‌فقیه» و «اوصاف ولی‌فقیه» را به اثبات می‌رسانند، در نهایت اثبات می‌فرمایند که کسی باید عهده‌دارِ جایگاه ولایت‌فقیه باشد که از نفس گذشته و به خدا پیوسته باشد؛ نه اینکه صرفاً به علوم ظاهری اکتفا کرده باشد.

این مجموعۀ ارزشمند در چهار مجلّد به ساحت علم و معرفت تقدیم شده است.

توضیحاتجلد اول از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «حقیقت مسئلۀ ولایت و برخی فروع آن» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است.  
اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد: 
• معنای لغوی و اصطلاحی ولایت 
• تحلیل و تفسیر ولایت امام معصوم علیه‌السلام  
• آیات و روایاتی که دلالت بر ولایت امام معصوم دارد 
• اتحاد ولایت امام معصوم با ولایت خدا 
• ائمه علیهم‌السلام کیفیت اجتهاد را به شاگردان خود تعلیم می‌‌فرمودند 
• تبیین و توجیه برخی دستورات ائمه که در ظاهر، خلاف است 
• تحقیقی دربارۀ اوامر امتحانی 
• بحث و تحقیق دربارۀ سند و دلالتِ روایت مقبولۀ عمربن‌حنظله  
• جعل احکام بر اساس قضایای حقیقیه است، نه خارجیه 
• بحث پیرامونِ حجّیّت خبر ضعیف، محفوف به قرائن خارجیه

توضیحاتجلد دوم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «ادلۀ ولایت فقیه و سعۀ دلالت آنها» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است.  
اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد: 
• در ولایت فقیه باید علم ظاهر و علم باطن با هم جمع باشد 
• بحثی دربارۀ مطلق و مقیّد و کیفیت أخذ به اطلاق  
• شناخت علمای سوء از راه ادراک وجدانی و فقه قلبی  
• حرمت تقلید در صورت مشاهدۀ فسق ظاهر از مرجع تقلید  
• بهترینِ خلق خدا بعد از انبیاء، علماء هستند در صورتی که صالح باشند 
• برای مرجعیت، ملکه‌ای بالاتر از عدالت لازم است 
• بحثی در عدم صحتِ استصحاب عدالت فقیه، وقتی به مرجعیت می‌رسد 
• رجوع جاهل به عالم از جهت فطرت، عقل و شرع 
• هنگام دسترسی به اعلم، رجوع به عالم، خلاف است 
• دلیل قطعیِ عقلی بر لزوم تشکیل حکومت 
• میزان اعلمیت فقیه، اعلمیت به کتاب‌الله است 
• هر خبری که خلاف علم باشد، قبل از رجوع به سندش مردود است 
• برخی دیگر از روایات دالّه بر ولایت فقیه  
• بحث پیرامون «تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه‌السلام»

توضیحاتجلد سوم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «شرائط ظاهری و باطنی ولی‌فقیه» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است.  
اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد: 
• لزوم اَعلَمیتِ مُفتی به کتاب خدا و سنّت رسول خدا و ائمه‌ علیهم‌السلام 
• تحقیقی پیرامون هویّت کتاب «مصباح‌الشریعه» 
• در فتوی، علاوه بر اجتهاد در علوم ظاهریه، صفای قلب لازم است 
• وحدت وجود از راقی‌ترین اسرار آل‌محمد علیهم‌السلام  
• بیان احکام از جانب ائمه‌ علیهم‌السلام بر اساس ولایت کلیه و احاطۀ نفسانیه بوده است 
• از شرائط ولایت فقیه «هجرت به دارالإسلام» و «ذکوریت» 
• حُرمت سکونت و اقامت در بلاد کفر 
• عدم جواز دخول زنان در مجلس شوریٰ 
• تعیین ولیّ فقیه به نظر اهل حلّ و عقد است؛ نه اکثریت مردم 
• اکثریت مردم تابعِ منطق احساس‌اند؛ نه منطق عقل 
• تفکیک قوای ثلاثه،‌ مبدأش از ارسطو است  
• در حقوق، عدالت مطلوب است نه تساوی 
• هیچ مکتبی مانند اسلام حفظ حقوق اقلیّت‌ها را ننموده است 
• جهاد در هر زمان واجب کفائی است، و باید زیر نظر ولایت فقیه باشد

توضیحاتجلد چهارم از مجموعۀ «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از آثار برجستۀ حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس سرّه بوده که پیرامون «برخی دیگر از شرایط ولی‌فقیه» و «ویژگی‌های حکومتِ ولی‌فقیه» با بیانی سلیس و شواهدی متقن، به رشتۀ تحریر درآمده است.  
اهمّ مطالب مندرج در این مجلّد: 
• وجوب جهاد، تحت ولایت فقیه از خودگذشته و به خدا پیوسته 
• بطلان گفتار کسانی که اقدام به اصلاح جامعه را موجب تأخیر در ظهور می‌دانند 
• بحثی پیرامون قیام‌های افرادی که از اهل‌بیت‌ علیهم‌السلام نبوده‌اند 
• در روایات نیز متشابهات به محکمات بر‌می‌گردد 
• ضرورت مطالعۀ پیوستۀ نامۀ امیرالمؤمنین علیه‌السلام، توسط حاکم شرع 
• ضرورت تسریع در رفع حوائج مردم، توسط حاکم شرع 
• ضرورت یاد معاد، توسط حاکم شرع جهت رام‌کردن نفس 
• حقوق والی بر رعیّت و حقوق رعیّت بر والی 
• بزرگترین آفتِ والی، خویشتن‌نگری است 
• اوامر والی در صورت معصیت و علم به خلاف، حجّت نیست 
• حکم حاکم،‌ طریق برای حق است و موضوعیت ندارد 
• شیعه حاکم را در حکم خود جایزالخطا می‌داند 
• تعزیر و شکنجه برای اقرار متّهم ممنوع؛ و اقرار پس از تعذیب سندیّت ندارد