گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 248
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا افعال پیامبر اکرم نیز وحی از طرف پروردگار می باشد

سلام علیکم
آیا افعال پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی اللَه علیه و آله و سلم هم وحی یوحی است یا اینکه فقط اقوال آن بزرگوار وحی یوحی است؟لطفا تبیین بفرمائید.
با تشکر از حضرت آیت اللَه حسینی طهرانی دام ظله و سایت وزین متقین
هوالعلیم
شرح مستوفای این مطلب در کتاب افق وحی آمده است. مجمل سخن اینکه فردی مانند رسول خدا صلی اللَه علیه و آله و سلم که وجودش فانی در ذات حق گشته است دیگر چه فرقی بین کلام و کردار او می توان یافت ؟ البته در این باب مسئله قرآن متفاوت است.