گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 766
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا امام زمان همسر و فرزند دارند

بسم اللَه الرّحمن الرّحیم
السلام علیکم و رحمه اللَه و برکاته
1 آیا در رکعت سوم و چهارم نماز یک مرتبه تسبیحات اربعه کافی است؟ یا سه مرتبه لازم است؟
2 آیا آثاری که برای چهار سوره قرآن (4قل) ذکر کرده اند واقعیت دارد؟ و به چه صورت باید خوانده شود؟
3 آیا امام زمان علیه السلام ازدواج کرده و همسر و فرزند دارند؟ و آیا همسر و فرزند آنحضرت مانند خود حضرت عمر طولانی دارند؟
4 آیا سالک الی اللَه مراحل قبر و قیامت خود را در همین دنیا طیّ می کند؟ و مثلا وقتی بمیرد دیگر فشار قبر و سؤال نکیر و منکر ندارد؟
5 توجه و عنایت خدای عزیز و قطب عالم امکان حضرت بقیه اللَه علیه السلام به سالک و غیر سالک هر کدام به چه شکلی است؟ در صورتی که ظاهرا تفاوتی ندارند.
هوالعلیم
1 یک بار کافیست
2 بلی
3 بلی عمر فرزندان آن حضرت مانندخود ایشان نیست.
4 بلی البته سؤال نکیر ومنکر سالک و عارف واصل با دیگران متفاوت است .
5 امام زمان ارواحنا فداه امام همه عالم وجود است چه سالک و غیر سالک چه مومن و چه کافرچه جماد وچه نبات وحیوان وهمه ملائکه مقربین ومقدس مخلوقه ونسبت به هر کدام رعایت خاصی به خود او را دارد.