گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1369
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی
اعلام اول ماه مبارک رمضان و عید فطر از شوون کیست؟

با سلام
اعلام آغاز ماه مبارک رمضان و عید فطر از شئونات ولی فقیه است یا مراجع؟
هو العلیم
این مسئله نه به ولیّ فقیه و نه به مرجع بستگی ندارد بلکه به خود مکلّف بر می گردد و ولیّ فقیه و مرجع در تشخیص حلول شهر جدید و رؤیت ماه مانند خود او می باشند.