گروه پرسشتاریخ
کدرهگیری 2173
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

چرا امیرالمؤمنین با مهاجمان خانه شان نجگیدند؟


بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم در مورد هجوم به خانه امیرالمومنین علیه السّلام اگرحضرت از خود دفاع می کردند و مهاجمین را از حریم خانه دفع میکردند چه اتفاقی می افتاد؟
هوالعلیم
قضیّه فقط هجوم نبود بلکه یک کودتا بر علیه اهل بیت علیهم السّلام بود و طبعا خیلی از افراد در این واقعه جان می باختند.