پرسش و پاسخ های مربوط به هجوم بردن به خانه

تعداد: 1
پرسش: چرا امیرالمومنین با مهاجمان خانه شان نجگیدند

کد: 2173گروه: تاریخ
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم در مورد هجوم به خانه امیرالمومنین علیه السّلام اگرحضرت از خود دفاع می کردند و مهاجمین را از حریم خانه دفع میکردند چه اتفاقی می افتاد؟
هوالعلیم
قضیّه فقط هجوم نبود بلکه یک کودتا بر علیه اهل بیت علیهم السّلام بود و طبعا خیلی از افراد در این واقعه جان می باختند.