پرسش و پاسخ های مربوط به آرایشگاه

تعداد: 1
پرسش: اریشگری بانوان

کد: 2238گروه: احکام
سلام علیکم
سؤال 1: من کار آرایشگری را بلد نیستم اما میتوانم آرایشگاه زنانه داشته باشم و خانمهای آرایشگر آنجا کار کنند. میخواستم بپرسم اینکه من خودم کار زیبایی برای خانمها انجام نمیدهم اما سالن برای من میباشد و درآمد این کار برای بنده است آیا این درآمد اشکال دارد یا خیر ؟
سؤال 2 بهترین کارهایی که میتوانیم برای عزیزی که از دنیا رفته انجام دهیم چیست ؟ از لطف حضرتعالی بی نهایت تشکر میکنم
هوالعلیم
1
اشکال ندارد.
2
طلب مغفرت و دعاء و صدقه به فقراء