پرسش و پاسخ های مربوط به کعبه

تعداد: 1
پرسش: حرمت نام گذاری مساجد به نام کعبه

کد: 1894گروه: احکام
سلام عليكم، فرموديد كه قرار دادن نام كعبه بر روي مسجدي حرام است. آيا نماز خواندن در اين مسجد نيز حرام است؟

هوالعلیم

خوب است خوانده نشود ولی حرام نیست.