اخلاق وحکمت وعرفان

مبانی اخلاق در آیات و روایات (تعداد جلدها: 2)

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتاین کتاب بیان قسمتی از «رساله حقوق امام سجاد علیه السلام» و شرح و تبیین احکام «اجتهاد و تقلید»؛ «شرکت»؛ «کفار ذمی و حربی»؛ «ضمان»؛ «قصاص و دیات»؛ «ازدواج و مهریه» از بخش های این کتاب است.

توضیحاتبیان قسمتی از «رساله حقوق امام سجاد علیه السلام» و شرح و تبیین احکام «اجتهاد و تقلید»؛ «شرکت»؛ «کفار ذمی و حربی»؛ «ضمان»؛ «قصاص و دیات»؛ «ازدواج و مهریه» از بخش های این کتاب است.

توضیحاتمرحوم علامه حسینی طهرانی ـ رضوان اللَه علیه ـ از زمان رجوع از نجف به ایران، همچنانکه خود در سیر و سلوک إلی اللَه دارای برنامه خاصی بودند، همچنین نسبت به تشکیل مجالس اخلاقی و سوق دادن افراد به وادی توحید و تعلیم راه و مرام ائمّۀ اطهار علیهم السلام اهتمام داشته و در این زمینه به برگزاری مجالس وعظ و سخنرانی اقدام می کردند. این کتاب نمونه ای است از طرح مبانی اخلاقی توسط مرحوم علامه طهرانی که در زمینۀ تفسیر آیات قرآن و سایر متون دینی در مناسبت های مختلف ایراد شده است برخی عناوین این مجموعه دوجلدی عبارتند از: «شرایط استجابت دعا»، «حرمت اعانت بر ظلم و گناه»، «بیاناتی پیرامون نکات اخلاقی سوره های حجرات، اسراء»، «ملاک ارزش عمل»، «خطبه های اعیاد فطر و قربان»،«تفسیر فقراتی از حدیث قدسی یاعیسی» و .....