قرآن وحدیث ودعاء

نور ملکوت قرآن (تعداد جلدها: 4)

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتمجموعۀ چهار‌جلدیِ «نور ملکوت قرآن» از آثار ماندگار مرحوم علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌سرّه می‌باشد. این مجموعه به قلم مؤلف به صورت مبسوط، با تحلیل و تدقیق در مبانیِ معارف قرآن و پاسخ به شبهات مربوطه، به رشتۀ تحریر درآمده است و با متنِ مکتوب و فشردۀ سخنرانی‌های ایشان که در مجموعۀ «انوار ملکوت»‌ مندرج است تفاوتی چشمگیر دارد. در این کتاب از مباحثی پیرامونِ «جایگاه قرآن در هدایت بشریت، و جاودانگی و جامعیت معارف و احکام قرآن، رابطه قرآن و علوم تجربی، نقد و بررسی برخی کج‌فهمی‌ها از آیات قرآن، منطق قرآن، قرآن و آیات آفاقی و انفسی، جایگاه تربیتی قرآن، عربیت و اعجاز قرآن، و تبیین ملاکاتِ برخی احکام قرآن» سخن به میان آمده است.

توضیحاتجلد اول مجموعۀ «نور ملکوت قرآن» از آثار ماندگار مرحوم علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌سرّه بوده که پیرامون جنبۀ «حقانیت و هدایتگری قرآن و جامعیتِ احکام آن» با قلمی روان و بیانی سلیس به رشتۀ تحریر درآمده است. 
مهم‌ترین مطالب این مجلّد: 
• قرآن راهنما به بهترین آیین‌ها 
• شواهدی بر بهترین راهنما بودن قرآن 
• جاودانگی احکام و معارف قرآن 
• حیاتی بودن حکم قصاص در قرآن 
• بررسی نظریه همدوشی زنان با مردان در جامعه 
• امام معصوم، وجود خارجی قرآن 
• عینیت نفس ملکوتی امام معصوم با قرآن 
• احترام به والدین بر اساس معارف قرآن 
• حرمت تحدید نسل بر اساس معارف قرآن 
• کیفیت نزول وحی توسط خداوند و ملائکه 
• معجزات پیامبران ، ناشی از جمعیت نفس آنها 
• اصالت قرآن بخاطر مبتنی بودن بر فطرت است 
• علت ذکر داستانها در قرآن، وجود مشابه آن در نفوس همۀ مردم است

توضیحاتجلد دوم مجموعۀ «نور ملکوت قرآن» از آثار ماندگار مرحوم علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌سرّه بوده که پیرامون جنبۀ «روشنگری تبیان بودنِ قرآن و پاسخ به شبهات مربوطه؛ از جمله مقالۀ قبض و بسطِ تئوریک شریعت» با قلمی روان و بیانی سلیس به رشتۀ تحریر درآمده است. 
مهم‌ترین مطالب این مجلّد: 
• امتناع نسخ قرآن 
• کسیکه به علوم کلیه راه‌ یابد معنای تبیانِ قرآن لِکُلِّ شَیء را می‌فهمد 
• فقط اولیای الهی از حقائق و تأویل قرآن مطّلع هستند 
• رسالت قرآن انسان‌سازی است نه حلّ مسائل علمی 
• تطبیق قرآن بر علوم عصر راه صحیحی نیست 
• تئوری‌ها ثبات ندارند و پیوسته محکوم تئوری‌های دیگرند 
• نقد و بررسی «فرضیه تکامل داروین» 
• نقد و بررسی مقالۀ «قبض و بسط تئوریک شریعت» 
• عظمت و تقدّم علوم اسلامی بر علوم امروزی  
• تشویق قرآن بر آموختن علم حکمت 
• حق بزرگ فلاسفۀ اسلام در پاسداری از توحید و قرآن 
• علماء اسلام برجسته‌ترین دانشمندان و پدران علوم طبیعی هستند 
• پیشگامی مسلمین در علومی مثل فیزیک، طب و داروسازی.  
• اساس حوزه‌های علمیه، بر قرآن و عرفان 
• مدت عمر، محدود است و باید صرف آموختن علم مفید شود 
• اعراض روشنفکران از مبانی اسلامی، در اثر فرهنگ خارجی 
• منطق قرآن حجیت عقل و یقین است؛ نه فرضیه‌های وهمی 
• تحلیل و بررسی معنای فطرت در قرآن  
• بیان برخی احکام فطری قرآن مثل حرمت زنا، لواط و شراب‌نوشیدن. 
• نقد و بررسی کتاب «دانش و ارزش»

توضیحاتجلد سوم مجموعۀ «نور ملکوت قرآن» از آثار ماندگار مرحوم علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌سرّه بوده که پیرامون جنبۀ «توحیدی بودنِ منطق قرآن و تربیت انسان کامل توسّط قرآن» با قلمی روان و بیانی سلیس به رشتۀ تحریر درآمده است. 
مهم‌ترین مطالب این مجلّد: 
• منطق قرآن توحید خالص در جمیع شئون است 
• شاهنامه فردوسی مبایِن با روح اسلام 
• عیسی و موسای واقعی را قرآن معرفی می‌کند 
• جهل و تعصّب اورپا در عدم رجوع به قرآن 
• قرآن برملا‌کنندۀ خطاهای تورات و انجیلِ فعلی 
• فلسفۀ جهاد در اسلام، ایثار و انفاقِ توحید است 
• تحلیل و بررسی برده‌داری در اسلام 
• علل ضعف مسلمین، ناشی از سستی در عمل به قرآن است 
• بحثی مفصل درباره اهداف و آرمانهای استعمار  
• نظر مؤلف درباره سیدجمال‌الدین اسدآبادی  
• نقشه‌های استعمار برای جلوگیری از اتحاد مسلمین و روی‌کار‌آمدن قرآن 
• بحثی دربارۀ فداکاریِ احمد‌شاه قاجار 
• قرآن موجب سیر کمالی نفوس مؤمنان است 
• ثمرۀ قرآن، تربیت انسان کامل است 
• قرآن بیان حقیقت امام است 
• قرآن بدون امام در حکم جسد بی‌روح

توضیحاتجلد چهارم مجموعۀ «نور ملکوت قرآن» از آثار ماندگار مرحوم علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌سرّه بوده که پیرامون جنبۀ «عمومیت، اصالت و واسعیت قرآن» با قلمی روان و بیانی سلیس به رشتۀ تحریر درآمده است. 
مهم‌ترین مطالب این مجلّد: 
• دعوت قرآن به تفکر در اشیاء خارج، و مصنوعات خداوند 
• قرآن و سیر آفاقی 
• بحث دربارۀ اصل خلقت انسان در قرآن 
• علوم مادیه و طبیعیه تا حدی که موجب کمال انسان است شرافت دارد 
• دستورات اخلاقی قرآن، بشریت را به اعلا درجه از توحید می‌رساند 
• عرفان یا فلسفه و حکمت،‌ یگانه راهگشای حل مسائل توحید  
• مزیّت زبان عربی و سبب نزول قرآن به لسان عربی 
• غلبۀ زبان انگلیسی، معلولِ غلبۀ استعمار انگلیس است 
• افتخار به نژاد و ملّیّت مذموم است، زیرا نژاد اختیاری نیست 
• زنده‌کردن لغات فارسی باستانی، برگشت از تعالیم قرآن است 
• لزوم تکلم به زبان عربی برای جمیع مسلمین 
• نامۀ شهید مطهری دربارۀ شناخت هویت دکتر شریعتی 
• اعلمیت به قرآن، میزان اعلمیت در اسلام 
• کیفیت جمع‌آوری قرآن در زمان رسول‌الله 
• ضرورت کتابت قرآن، طبق موازین متقدّمین  
• نقد و بررسی حجّیّت و اعتبارِ تورات و انجیلِ فعلی 
• بحثی دربارۀ اعتبار انجیل برنابا 
• لغات و اصطلاحات بدیع قرآنی 
• حجّیّت سنّت، در قوّۀ حجّیّت قرآن  
• اثبات تواتر قرائات قرآن و نقد و بررسی نظریه مخالفین تواتر