اخلاق وحکمت وعرفان

کتاب اسرار ملکوت (۳ جلد) (تعداد جلدها: 3)

پدیدآور آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتمجموعۀ سه‌جلدی «اسرار ملکوت» شرحی نفیس ولی ناتمام از حدیث شریف عنوان بصری است که از رشحاتِ قلم حضرت آیة‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه می‌باشد. از آنجا که مطالعۀ حدیث عنوان بصری، مورد توصیه و تشویقِ اکید اولیای‌الهی بوده و شاگردان و ارادتمندان خویش را به تدبّر در مضامین گرانسنگِ این حدیث شریف دستور می‌فرمودند، مرحوم مصنّف به درخواستِ برخی سالکین راه خدا، در طیّ جلساتی متعدد به شرح و تفسیر این حدیث شریف، در سالیان متمادی مبادرت ورزیده و به صورتی بی‌نظیر پرده از حقایق سلوکِ راه حق برداشته و حقایق آسمانی را در قالب الفاظ زمینی به شیوایی برای طالبان مسیر حق و پویندگان راه عرفان منکشف ساخته‌اند.
این مجموعه، نسخۀ تحریر یافته توسط خود مؤلّف است که مستقلاً و مفصلاً به رشتۀ تحریر درآورده‌اند که با مجموعۀ «شرح حدیث عنوان بصری» که نسخۀ منقّحِ مجالس سخنرانیِ ایشان است متفاوت می‌باشد.

توضیحاتجلد اول از مجموعۀ «اسرار ملکوت» که شرحی نفیس ولی ناتمام از حدیث شریف عنوان بصری است از رشحاتِ قلم حضرت آیة‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه بوده است؛ که مقدمه‌ای بر شرح این حدیث شریف است و پیرامون «ضرورت کسب معارف یقینی و الهی، و حُرمتِ کتمان حقیقت» به رشتۀ تحریر درآمده است. 
اهم مطالب این مجلد: 
• حرمت کتمان حقیقت 
• کتمان مناقب امیرالمؤمنین علیه‌السلام توسط بعضی از صحابه 
• بی‌مهری حوزه نجف نسبت به حکما و عرفای الهی 
• بطلان سکوت در مقابل ظلم، طبق موازین عقلی و نقلی 
• لزوم بصیرت و خبره‌بودن در شناخت دین و تبلیغ آن 
• معرفت‌نداشتن به فلسفه احکام، یکی از مصادیق عدم موفقیت در امر‌به‌معروف 
• اختلاف نفوس در تلقّیِ تشیّع و اطاعت از امام معصوم 
• اطاعت از امام معصوم علیه‌السلام باید در همه ابعاد انسانی باشد

توضیحاتجلد دوم کتاب «اسرار ملکوت» که شرحی نفیس ولی ناتمام از حدیث شریف عنوان بصری است از رشحاتِ قلم حضرت آیة‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه بوده است که پیرامون موضوع «ضرورت رجوع به عارف کامل» و «شاخصه‌های عارف کامل» به رشتۀ تحریر درآمده است. 
اهم مطالب این مجلد: 
• کافی‌نبودنِ اشتغال به علوم متعارف؛ و لزوم فراگیری علوم باطنی 
• شرحی از تلمّذ و شاگردی مرحوم شهید مطهری در خدمت علامه طهرانی رضوان‌الله‌علیهما 
• لزوم رجوع به امام علیه‌السلام و عارف واصل؛ از نظر عقل و شرع 
• شواهدی بر مقام عارف کامل در آیات و روایات 
• عواقب سوء زعامتِ کسی که از نفس نگذشته است 
• مؤمنی که تسلیم حق باشد به وصف درنیاید 
• نسبت دادن تعابیری چون «علیّ زمان» و «حسین زمان» به غیرِ معصوم خطاست 
• خصوصیات و شاخصه‌های عارف کامل 
• اضطراب و تردید در کلام عرفای بالله راه ندارد 
• گفتار انسان کامل فقط بر محور توحید است و از آن تنازل نمی‌کند 
• نگاه استقلالی به امام علیه‌السلام در مجالس اهل‌بیت، مورد امضا نیست 
• شرحی از نگاه توحیدی عرفای بالله به «جریان عاشورا» و «مسئله ظهور امام زمان علیه‌السلام» 
• احتیاط ائمه و اولیای دین در مسائل دماء و نفوس و أعراض  
• عمل از روی احتیاط، ثبات نفسِ مکلّف را می‌گیرد و عواقب سوئی برای فتوا‌دهنده دارد 
• ظهورات عارف واصل، تجلّی حضرت حق است 
• انطباق اعمال و اقوال انسان کامل با مبانی شرع 
• توضیحی درباره وصایت ظاهری و باطنی 
• بروز فتنۀ کُبریٰ بعد از رحلت علامه طهرانی قدّس سرّه

توضیحاتجلد سوم از مجموعۀ «اسرار ملکوت» که شرحی نفیس ولی ناتمام از حدیث شریف عنوان بصری است از رشحاتِ قلم حضرت آیة‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه بوده است که پیرامون موضوع «مشابهتِ مخالفینِ انسان کامل با مخالفینِ اهل‌بیت‌علیهم‌السلام» و «وظیفۀ سالک راه خدا هنگام نبود ولیّ خدا» به رشتۀ تحریر درآمده است. 
اهمّ مطالب این مجلّد: 
• لزوم رجوع به عارف کامل برای جمیع افراد بشر 
• انانیّت و استکبار مانعِ اصلی در تبعیّت از عارف کامل 
• نگرشی تحلیلی بر مکتبِ ابوحنیفه 
• استکبار و عنادِ ابوحنیفه در مواجهه با مکتب اهل‌بیت‌ علیهم‌السلام 
• تفاوت‌های بنیادین بین مرجعیت شیعه و اهل‌سنّت 
• مرجعیت حقیقی در شیعه یعنی آینۀ تمام‌نمای رسول‌خدا و ائمۀ معصومین 
• توجه به ظاهر افراد، علت گمراهی از مکتب اهل‌بیت 
• اشکالات وارد بر نهضتها و قیام‌های علویان 
• اشکالات تفصیلی وارد بر قیام زیدبن‌علی‌بن‌الحسین علیهما‌السلام 
• تفاوتهای حکومت اولیای الهی با حکومت‌های جائر 
• ضرورت اتصال باطنی به ملکوت، در شخصِ حاکم 
• اشکالات وارد بر اکتفاء‌کنندگان به تکالیف ظاهری 
• مصادیقی از ماتریالیسیم دینی و مادی‌گرائی مذهبی 
• وظیفۀ سالک راه خدا هنگام عدم دسترسی به عارف‌کامل 
• شرحی مفصلی از وظیفۀ سالک راه خدا، هنگام دسترسی به وصیّ ظاهر 
• شاخصه‌ها و خصوصیات وصیّ ظاهر 
• لزوم احتیاط سالک راه خدا در برابر وصیّ ظاهر 
• اهمیت «رفیق طریق» در سیرو‌سلوک 
• شرحی مختصر از فتنه‌های بعد از رحلت علامه طهرانی قدّس‌سرّه 
• اهمیت مسئله «تقلید» و لوازم آن 
• لزوم اهتمام شدید سالک به مطالعۀ کتب عرفای بالله  
• عشق به خدا باید همراه قدرت علمی و استقامت برهان باشد