اخلاق وحکمت وعرفان

مبانی اخلاق در آیات و روایات (تعداد جلدها: 2)

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتاین کتاب بیان قسمتی از «رساله حقوق امام سجاد علیه السلام» و شرح و تبیین احکام «اجتهاد و تقلید»؛ «شرکت»؛ «کفار ذمی و حربی»؛ «ضمان»؛ «قصاص و دیات»؛ «ازدواج و مهریه» از بخش های این کتاب است.

توضیحاتجلد اول از مجموعۀ ارزشمند «مبانی اخلاق در آیات و روایات» متن پیاده شدۀ سخنرانی‌های حضرت علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه، پیرامون «مبانی و دقایق اخلاقی» می‌باشد که در مسجد قائم و چه‌بسا منازل دوستان ایراد فرموده‌اند که در ضمن تفسیر آیات کریمه و روایات شریفه و برخی ادعیۀ مأثوره، با بیانی شیوا و روان، به تحلیل و تفسیر پاره‌ای از رموزِ برخی اخلاق حسنه و سیّئه پرداخته‌ و مشتاقان لقای پروردگار و عاشقان حریم معبود را بر سفرۀ معارف ناب قرآن و اهل‌بیت علیهم‌ا‌لسلام فراخوانده و راه را برای وصول به آن حریم هموار ساخته است.
مهم‌ترین مباحث مندرج در این مجلّد:
• نحوۀ تخاطب بنده با پروردگار در نماز
• بصیرت انسان عالِم نسبت به جاهل
• عدم ادراک حقیقت هستی به‌وسیلۀ علوم ظاهری و مادّی
• تأسّی به رسول‌خدا به عنوان اسوۀ حسنه
• حدّ کمال هر امّتی به‌اندازۀ حدّ کمال پیغمبر آن امّت
• نحوۀ عطوفت فرزندان نسبت به والدین از روی خضوع و خشوع
• اهمیّت صلۀ رحم و دستورات اسلام نسبت به آن
• جامعیت اسلام در جمع بین حکم عفو و قصاص
• فلسفۀ دعا و شرایط استجابت
• تغییر مقدّرات انسان به‌واسطۀ دعا
• کیفیت نزول مقدّرات در شبهای قدر
• اطلاع ائمۀ اطهار و اولیای‌الهی از تقدیر الهی
• حرمت اعانت بر گناه و اعانت بر ظلم
• دیدگاه علامه طهرانی نسبت به برگزاری مجالس و محافل
• توضیح توصیه‌های اخلاقی در برخی سُوَر قرآن همچون: سورۀ حجرات، سورۀ اسراء و سورۀ تحریم

توضیحاتجلد دوم از مجموعۀ ارزشمند «مبانی اخلاق در آیات و روایات» متن پیاده شدۀ سخنرانی‌های حضرت علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه، پیرامون «مبانی و دقایق اخلاقی» می‌باشد که در مسجد قائم و چه‌بسا منازل دوستان ایراد فرموده‌اند که در ضمن تفسیر آیات کریمه و روایات شریفه و برخی ادعیۀ مأثوره، با بیانی شیوا و روان، به تحلیل و تفسیر پاره‌ای از رموزِ برخی اخلاق حسنه و سیّئه پرداخته‌ و مشتاقان لقای پروردگار و عاشقان حریم معبود را بر سفرۀ معارف ناب قرآن و اهل‌بیت علیهم‌ا‌لسلام فراخوانده و راه را برای وصول به آن حریم هموار ساخته است.
مهم‌ترین مباحث مندرج در این مجلّد:
• میزان ارزش انسان بر اساس تقویٰ و نیّت او
• تقویٰ ملاک برتری در اسلام
• اجر دانشمندان بر طبق منظور و غرض‌ آنها از اختراعات و اکتشافات
• لزوم وحدت و اخوّت بین مسلمانان
• استجابت دعای عامّۀ مردم به‌واسطۀ طلب حقیقی و اتّکای به خدا
• دستور اسلام به مراعات حقوق همۀ مرتبطین با انسان حتّی حیوانات
• سبب تشریع حکم برده‌داری در اسلام
• فلسفۀ قربانی کردن در عید قربان
• لزوم دفاع و حمایت از حق
• اهمیّت خلوص نیّت در مشورت‌دادن به افراد
• اهمیّت مراقبه در سلوک راه خدا
• اهمیّت طهارت قلب و دوام ذکر خدا در سلوک راه خدا
• تلازم ذکر و یاد خدا با محبّت پروردگار
• اهمیّت عزلت و خلوت در حضور قلب انسان
• کیفیت وصول به مقام مخلَصین و حالات آنها بعد از فناء ذات
• به‌فعلیت رساندن استعدادات ملکوتی انسان به‌واسطۀ تربیت صالح
• نهفته‌بودن تمام اسرار عالم امکان در انسان برای وصول به کمالات