اهمیت زیارت امام رضا علیه السلام و دیدگاه اهل معرفت نسبت به آن

مشاهده متن

پدیدآورآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

گروهطرح مبانی اسلام

تاریخ 1430/02/25


توضیحات

اسفار درس 638: اهمیت زیارت امام رضا علیه السلام و دیدگاه اهل معرفت نسبت به آن -
/0
پی دی اف پی دی اف موبایل ورد صوت