ابو‌حمزه ثمالی

سال 1414 (3 جلسه)

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1414/09/07

توضیحاتفقرۀ دعاء : إلهی لا تؤدّبنی بعقوبتک ، ولا تمکر بی فی حیلتک ، من أین لی الخیر یا ربّ

تاریخ سخنرانی 1414/09/27

توضیحاتفقرۀ دعاء : إلهی لا تؤدّبنی بعقوبتک ، ولا تمکر بی فی حیلتک ، من أین لی الخیر یا ربّ . 1ـ شکست امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ صفّین بواسطه حضور جاهلین متنسک در این جنگ بود. 2ـ عقل نمی تواند مصالح جزئیه را درک کند . 3ـ سلوک یعنی تعبّد و تعبّد یعنی علم اجمالی . 4ـ علم سالک به حجیت مرام استاد اجمالی است ولی علم سالک به حجیت شخص استاد و کلام استاد تفصیلی است . 5ـ بازگشت کلیه علوم اجمالی به علم تفصیلی می باشد . 6ـ عقل برای ما حجیت رسالت پیغمبر صلی اللَه علیه وآله وسلم را ثابت می کند اما با عقل نمی‌توان از دستورات پیغمبر صلی اللَه علیه وآله وسلم اطلاع پیدا کرد.

تاریخ سخنرانی 1414/09/19

توضیحاتفقره دعاء : من أین لی الخیر یا رب ولا یوجد إلّا من عندک ومن أین لی النّجاة و لا تستطاع الّا بک . 1ـ اعتراض یکی از آقایان علما به آیة اللَه خمینی که چرا به دیدن ما بعد از دیدن بقیۀ آقایان آمدید . 2ـ محرم ماه پیروزی حق بر باطل است . 3ـ قدرت شخص در هنگام گناه خارج از قدرت خدا نیست . 4ـ تفسیر فرمایش امیرالمومنین علیه السلام : قصَّم ظهری رجلان عالم متهتّک و جاهل متنسّک . 5ـ نافرمانی هشام بن حکم از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام .