کتاب صوتی

کتاب صوت حیات جاوید: شرحی اجمالی بر وصیت نامه امیرالمومنین به امام حسن مجتبی علیهما السلام درحاضرین (تعداد فایل ها: 12)

پدیدآور آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتکتاب صوتی حیات جاوید که شرح و تفسیری است شیوا و رسا بر وصیّت‌نامۀ معجز بیان حضرت أمیرالمؤمنین علی بن أبی‌طالب به فرزندشان امام حسن مجتبی علیهما السّلام که در بازگشت از جنگ صفّین در منطقه‌ای به نام حاضرین بیان فرمودند.
از آنجا که مرحوم علاّمه آیة اللَه العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ رضوان اللَه علیه ـ در وصیّت‌نامۀ اخلاقی و سلوکی خویش قرائت این آیین‌نامۀ فلاح و رستگاری را فرض و واجب شمرده، و بر لزوم نگارش ترجمه‌ای صحیح و روان برای آن توصیه نموده‌اند (مطلع انوار، ج 4، ص 523)؛ لذا مؤلّف به نگارش شرح و تفسیری اجمالی بر این وصیّت‌نامه اقدام فرمودند.

توضیحاتحیات جاوید - معرفی کتاب حیات جاوید

توضیحاتحیات جاوید - مقدمه - صفحه (15 ـ 32)

توضیحاتحیات جاوید - مقدمه - صفحه (32 ـ 46)

توضیحاتحیات جاوید - مقدمه - صفحه (46 ـ 62)

توضیحاتحیات جاوید - شرح و ترجمه وصیت نامه - صفحه (63 ـ 79)

توضیحاتحیات جاوید - شرح و ترجمه وصیت نامه - صفحه (79 ـ 97)

توضیحاتحیات جاوید - شرح و ترجمه وصیت نامه - صفحه (97 ـ 115)

توضیحاتحیات جاوید - شرح و ترجمه وصیت نامه - صفحه (115 ـ 130)

توضیحاتحیات جاوید - شرح و ترجمه وصیت نامه - صفحه (130 ـ 144)

توضیحاتحیات جاوید - شرح و ترجمه وصیت نامه - صفحه (144 ـ 161)

توضیحاتحیات جاوید - شرح و ترجمه وصیت نامه - صفحه (161 ـ 179)

توضیحاتحیات جاوید - شرح و ترجمه وصیت نامه - صفحه (179 ـ 200)