معادشناسی - جلسه22

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1396/09/26

توضیحاتموضوع:معنای شهادت قرآن وبقیه اعمال درقیامت 1 مواهب خاصّه خدا نسبت به عاملين به قرآن 2 واقعيت تكلم قرآن و ساير اعمال در قيامت 3 مؤمن به هر اندازه كه به قرآن عمل كند به همان اندازه، قرآن مي‌شود 4 امير المؤمنين عليه السلام يگانه وجود واقعي قرآن است 5 درحقيقت معناي ولايت امير المؤمنين عليه السلام 6 حقيقت مقام و منزلت حضرت امير المؤمنين عليه السلام 7 شب قدر و فضیلت زیارت حضرت سید الشهداء علیه السلام 8 ذکر قضیه ای در مورد فضیلت زیارت حضرت سید الشهداء علیه السلام