حلم وبردباری وروابط اجتماعی - جلسه228

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1437/12/29

توضیحاتبیاناتی در خصوص ماه محرم الحرام