سال 1430 - جلسه1

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1430/09/07

توضیحاتفقره دعا: اِذَا رَأيتُ مَولاي ذُنُوبِي فَزِعتُ، وَ اِذَا رَأيتُ كَرَمَكَ طَمِعتُ 1 تفسیر معنای فزع و تفاوت آن با واژۀ نگرانی. 2 قرآن همیشه دعوت به متابعت از أحسن می کند. 3 فطرتی که خداوند در وجود افراد قرار داده است در مواجهه با شبهات و حوادث ، ایشان را به سوی حقیقت هدایت می کند. 4 بیدار شدن فطرت شخص مشرک به هنگام جنگ با پیامبر صلّی اللَه علیه و آله و سلّم. 5 روزی فرا خواهد رسید که افرادی که به ظاهر متعبّد به احکام و تکالیف الهی نیستند در کنار امام زمان علیه السّلام و افرادی که به ظاهر دم از پیامبر اکرم و ائمّه اطهار علیهم السلام می زنند در صف مقابل حضرت می ایستند.