سال 1421 - جلسه10

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1421/09/14

توضیحاتفقره دعاء: فربّي أحمد شيء عندي و أحق بحمدي اللَهم أنّي أجد سبل المطالب اليك مشرعه... 1 – چگونه امام سجّاد عليه السلام با وجود دارد بودن مقام عصمت مطلقه به خود نسبت گناه مي‌دهند. 2 – در مكتب عرفان فرد زرنگ و رند چه كسي مي‌باشد. 3 – سوء استفاده فردي از نام مرحوم علامه طهراني و برخورد كريمانه ايشان. 4 – فرمايش مرحوم انصاري رضوان اللَه عليه در ارتباط با شدّت قبح غيبت كردن از افراد. 5 – يكي از مسائل بسيار مهم در مسير سير و سلوك الهي رعايت صمت و سكوت از جانب افراد مي‌باشد. 6 – حالت طمأنينه و آرامش مرحوم علامه طباطبائي.