علامه طهرانی

مباحث فقهی (تعداد جلسات: 7)

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتمجموعه صوت سخنرانی های «مباحث فقهی» از حضرت علامه آیت‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه می‌باشد که در مسجد قائم طهران، برای عموم مردم، پیرامون برخی احکام فقهیِ مبتلیٰ‌به، با بیانی شیوا ایراد فرموده‌اند که کیفیت بیان و شیوه ارائۀ احکام توسط چنین بزرگمردی می‌تواند برای مبلّغینِ دین مبین اسلام - علاوه بر اطلاع بر برخی آراء اختصاصی ایشان - راه‌گشا و راهنما باشد.
مهم‌ترین مباحث مندرج در این سخنرانی ها:
• احکام اجتهاد و تقلید
• وجوب رجوع به مجتهد جامع‌الشرایط در زمان غیبت
• حرمت رجوع به طاغوت برای فصل خصومت
• بیان قسمتی از رسالۀ حقوق امام سجاد علیه‌السلام
• احکام برخی ابواب فقهی همچون:‌ «احکام شرکت»، «احکام و مسائل کفار ذمّی و حربی»، «احکام ضمان»، «احکام قصاص و دیات»
• نمونه‌ای از خطبۀ عقد و بیان صیغۀ عقد ازدواج
• تاریخچۀ مهرالسنّة
• لزوم ترغیب مسلمانان به مهرالسنّة
• ایجاد محبّت بین عروس و داماد به‌واسطۀ مهرالسنّة

تاریخ سخنرانی 1398/09/19

توضیحاتابدیّت و غیر قابل نسخ بودن قوانین اسلام. وجوب رجوع به مجتهد جامع‌الشّرایط در زمان غیبت‌. شرایط عامّ اجتهاد و افتاء. حرمت استفتاء و محاکمه نزد غیر مجتهد جامع‌الشّرایط. حرمت رجوع به طاغوت برای فصل خصومت. شرایط افتاء در فرمایش امام صادق علیه السّلام‌.

تاریخ سخنرانی 1398/09/20

توضیحاتحقّ شریک. حقّ مال و دارایی. حقّ طلب‌کار. حقّ رفیق. حقّ مدّعی و مدّعیٰ‌علیه.  حقّ مشورت‌گیرنده و مشورت‌دهنده. حقّ طالب نصیحت و نصیحت‌کننده. حقّ افراد مسن. حقّ اطفال. حقّ حاجتمند و معطی. حقّ خوشحال‌کننده برای رضای الهی. حقّ بدی‌کننده. حقّ مسلمانان. حقّ اهل‌کتاب.

تاریخ سخنرانی 1398/09/21

توضیحاتتقسیم کفّار به حربی و ذمّی. وظیفۀ امام علیه السّلام یا نائب امام در قبال کفّار. شرایط عقد ذمّه بین امام یا نائب او و کفّار ذمّی. احکام کفّار حربی. وظیفۀ مسلمانان در قبال سپر انسانی قرار دادن زنان و بچه‌ها و اسیران مسلمان توسط کفّار.

تاریخ سخنرانی 1398/09/21

توضیحاتتعریف ضمان. ارکان سه‌گانۀ ضمان. شرایط ضامن و مضمون‌ٌ‌له. وجوب التزام به عقد ضمان، و اسباب جواز فسخ آن. شروط لازم برای تحقّق عقد ضمان. بریءالذّمه شدن مضمون‌ٌ‌عنه پس از انتقال ذمّه‌اش به ضامن به‌واسطۀ عقد ضمان. عدم مشروطیّت صحّت ضمان به اذن مضمون‌ٌ‌عنه. احکام ضمان حال و مؤجَّل. حکم برائت ذمّۀ ضامن از بخشی از مورد ضمانت. احکام بدهی و طلب مدّت‌دار در صورت فوت یکی از طرفین. احکام ضمانت در صورت فوت ضامن. آثار انتقال ذمّۀ مضمون‌ٌعنه به ضامن به‌واسطۀ عقد ضمان. احکام تسلسل ضمانت در امر واحد. احکام ضمانتِ بالإشتراک. احکام ضمانت استقلالیِ دو نفر. لزوم تعلّق ضمان به ذمّه. احکام ضمانتِ غیر مالی. صحّت ضمانتِ به غیر از مورد ضمان. شرایط متعلَّق ضمان. حکم ضمان نسبت به مورد استیجاری. حکم ضمانت نسبت به عین خارجی. لزوم ضمانت در مقابل امرِ محقَّق. احکام ضمانت به همراه رهن و وثیقه. حکم تقاضا از شخص دیگری جهت اداء قرض فرد بدهکار.  

تاریخ سخنرانی 1398/09/22

توضیحات اقسام جنایت: عمدی، شبه عمد و خطائی. احکام جنایت عمدی و شبه عمد. احکام جنایت خطائی و کیفیّت پرداخت دیۀ آن. مقدار دیۀ مرد و زن مسلمان. حرمت مؤکَّدِ سقط جنین و احکام آن‌. حرمت مثله و تشریح مسلمان و احکام آن‌. لزوم تعهّد به قوانینِ راهنمایی و رانندگی در صورت امضای حاکم شرع و عدم مخالفت با قوانین اسلام. کیفیّت پرداخت دیه در جنایات خطائی. شروط پرداخت دیه از طرف عاقله در جنایت خطائی. وجوب ضمان و جبران خسارت در تمام اقسام خسارت‌های مالی. احکام اقسام مختلف تصادفات. معنای تاوان و حکم فقهی آن. احکام پرداخت خسارت در تصادفات وسایل نقلیّه. احکام کشتن و مجروح کردن حیوانات. استثنائات حرمت خرید و فروش سگ.

تاریخ سخنرانی 1409/07/11

توضیحات خطبۀ عقد. حکایت خواستگاری امیرالمؤمنین از حضرت زهرا علیهما السّلام و تاریخچۀ مهرالسّنّة. لزوم ترغیب مسلمانان به مهرالسّنّة (ت). ایجاد محبّت بین عروس و داماد به‌واسطۀ مهرالسّنّة. بیان صیغۀ عقد ازدواج.

تاریخ سخنرانی 1398/09/20