سال 1422 - جلسه7

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1422/09/14

توضیحاتفقره دعاء: و أعلم أنّك للراجي بموضع إجابة و للملهوفين بمرصد إغاثة. 1 به اجابت نرسیدن خواستهای غیر حکیمانه انسان از پروردگار متعال 2 امام سجاد عليه السلام می فرمایند: كسي كه به شطرنج نگاه كند و يزيد را لعنت نكند از شيعيان ما نيست. 3 توجه انسان در زیارت پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام می بایست به ذوات مقدسه ایشان باشد نه اشخاص دیگر 4 دیدگاه انسان در قضايای عاشورا می بایست به جانبازي سيدالشهداء عليه السلام و اصحابش منعطف باشد نه به عمر سعد و شمر.