کتاب صوتی نور ملکوت قرآن - ج2 - جلسه6

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (083 ـ 102)