کتاب صوتی نور ملکوت قرآن - ج2 - جلسه25

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (468 ـ 484)