کتاب صوتی رساله نکاحیه - جلسه1

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتمعرفی کتاب رساله نکاحیه (کاهش جمعیت ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین)