صوتهای مربوط به زنان

تعداد: 41مشاهده بیشتر...

پرسش و پاسخ های مربوط به زنان

تعداد: 1
پرسش: ایا زنان ناقص العقل هستند

کد: 2337گروه: اجتماعی
بسم اللَه الرحمن الرحیم
نظر حضرتعالی نسبت به روایات نقصان عقل زن چیست ؟ وآیا این موجب ظلم نیست ؟
والسلام علیکم

هوالعلیم

بنده درجلسات شرح حدیث عنوان بصری نسبت به این مطلب توضیح داده ام، مراجعه فرمائید
.

(مشاهده جلسات)