سال 1430 - جلسه2

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1430/09/08

توضیحاتفقره دعا: اِذَا رَأيتُ مَولاي ذُنُوبِي فَزِعتُ، وَ اِذَا رَأيتُ كَرَمَكَ طَمِعتُ 1 تفاوت کیفیّت ظهور و بروز فطرت در کودکان و بزرگسالان. 2 زیاده طلبی در آدمی به این دلیل است که مسایل را عقلانی بررسی نمی کند. 3 شدّت ایثار و فداکاری اصحاب سیّد الشّهداء علیه السّلام به آن حضرت به چه دلیل می باشد؟ 4 نحوۀ برخورد پیامبر أکرم صلی اللَه علیه و آله وسلم با مردم مشرک و کافر.