سال 1430 - جلسه8

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1430/09/15

توضیحاتفقره دعا: اِذَا رَأيتُ مَولاي ذُنُوبِي فَزِعتُ، وَ اِذَا رَأيتُ كَرَمَكَ طَمِعتُ 1 کلّیه اتّفاقات این عالم دارای صورت برزخی بوده و این صورت همیشه ثابت است. 2 توضیحی پیرامون عالم مثال و صورت برزخی اشخاص. 3 افرادی که معتقدند ابوحنیفه از مفاخر اسلام است در جهل و نادانی به سر می برند. 4 امیرالمؤمنین علیه السّلام می فرمایند: دو دسته کمر مرا شکستند، عالم متهتّک و جاهل متنسّک. 5 إخبار امیرالمؤمنین علیه السّلام به سعد وقّاص نسبت به قاتل امام حسین علیه السّلام.