نیمه شعبان - جلسه6

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1432/08/15

توضیحاتبیانات حضرت آیت اللَه طهرانی در روز نیمه شعبان سال 1432 هجری قمری