مبانی اسلام نیمه شعبان

مدت زمان
6

نیمه شعبان 1432: ضرورت معرفت به حقیقت امام علیه السلام و رهایی از جاهلیت سنتی و مدرن - مبانی اسلام - نیمه شعبان - ج6 - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتبیانات حضرت آیت اللَه طهرانی در روز نیمه شعبان سال 1432 هجری قمری