مبانی اسلام عید غدیر

تاریخ سخنرانی 1435/12/18مدت زمان
10

رابطۀ مستقیم مراتب ایمان با میزان محبّت نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام - عید غدیر ١٤٣٥هجری قمری - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحات١) معنای عید غدیر در امروز برای ما بیعت با امام زمان علیه السلام است.
٢) روایت پیامبر در مورد ارتباط مراتب ایمان افراد با میزان محبّت آنها نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام.
٣) علم و فضل و سخنوری، وسیله‌ای هم برای هدایت مردم و هم برای تقویت پایه‌های ظلم.
٤) آشکار بودن نیت خیر یا شرّ افراد...