مبانی اسلام عید غدیر

مدت زمان
11

غدیر ۱۴۳۶: پیام غدیر برای جهانیان

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی