مبانی اسلام

مدت زمان

سرّ لزوم پیروی از سیره و مبانی و روش تربیتی مرحوم علامه طهرانی - مبانی اسلام - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتقم : سرّ لزوم پیروی از سیره و مبانی و روش تربیتی مرحوم علامه طهرانی -