مبانی اسلام عید غدیر

مدت زمان
12

غدیر ۱۴۳۹: تفسیر عید غدیر از دیدگاه اهل معرفت

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی